O soutěži

ZAČÁTEK SOUTĚŽE

Soutěž začíná dne 1.8.2014. Organizátorem soutěže je společnost Český obchodní servis, s.r.o., provozovatel srovnavače inPojištění.

 

 

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE

Zapojení do soutěže je jednoduché. Hrajte hru 2048 v mobilním telefonu (ke stažení: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estoty.game2048 ) a svoji nejvyšší  dosaženou hodnotu odešlete prostřednictvím formuláře.

Hra je  bez registrace, bez poplatků.

 

LOSOVÁNÍ VÝHERCŮ

Vyhodnocení soutěže proběhne vždy 10., 20. a 30. den v měsíci.

 

 

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE

Datum ukončení soutěže je stanovený na den 31.10.2014.

 

 

Stručné pravidla soutěže

  1. Soutěž probíhá na celém území České republiky.
  2. Soutěží se v mobilní aplikaci 2048 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.estoty.game2048  – instalované pouze do mobilního telefonu.
  3. Soutěžící se do soutěže přihlásí odesláním nahraného skóre prostřednictvím formuláře.
  4. Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou emailu  nebo telefonu a budou mu poskytnuty další pokyny k vydání výhry.
  5. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším nahraným skóre  v daném hodnotícím období.
  6. Soutěžící je povinen na požádání pořadatele soutěže doložit nahrané skóre buď fotografii anebo video záznamem. V případě, že soutěžící nebude schopen do 3 dnů od výzvy doložit foto/video o výšce nahraného skóre, výhra přepadá dalšímu soutěžícímu v pořadí s druhým nejvyšším skóre.
  7. Soutěžící, který doloží video záznam, kdy dohrává hru se svým nejvyšším skóre, má nárok na bonus, který určí pořadatel.
  8. Účast v soutěži není spojena se žádnými poplatky.
  9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Český obchodní servis, s.r.o. a ostatní smluvní partneři organizátora této akce a osoby jim blízké.

 

Podrobné podmínky soutěže naleznete zde.